PolskiРусский
Strona główna Fundusze unijne

PostHeaderIcon Fundusze unijne

Nasza firma wspomaga działania naszych klientów w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

e-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Fryzjerstwo to ostatnio dziedzina, w której trudno zostać bezrobotnym. Zarobki wahające się pomiędzy kilkoma, a nawet kilkunastoma tysiącami złotych i rosnący prestiż tego zawodu, dziś fryzjer nie jest postrzegany jako rzemieślnik, coraz częściej traktuje się go jako artystę. Może dlatego prawnik czy architekt w renomowanej akademii fryzjerstwa to dziś nierzadkie zjawisko.

/Cytat jednej z klientek/
W 1996 roku otwieraliśmy pierwszy salon, cała inwestycja łącznie z zakupem lokalu i jego wyposażeniem wyniosła około 250 tysięcy złotych. Na ówczesne czasy była to kwota ogromna. Powstał pierwszy przestrzenny, dobrze wyposażony i nowoczesny salon
? mówi Pan Jacek Korykora, manager wrocławskiego salonu Ines ? mieliśmy zamiar promować salon przez 2 lub 3 lata, a promowaliśmy przez pół roku. Po tym czasie naszym problemem nie było promowanie marki wśród klientów, a poszukiwanie nowych pracowników.

Salony duże i ekskluzywne lub małe i kameralne. To zależy od naszej wizji tej inwestycji. Ale jak rozpocząć przygodę z własnym salonem piękności, gdy nie dysponujemy wystarczającymi środkami? Na to pytanie są już bardziej konkretne odpowiedzi.

Zapraszamy do współpracy - ukierunkujemy, pomożemy uzyskać środki i otworzyć wymarzony salon.

 

 

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki znalazły się działania, w ramach których można ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jaką jest salon kosmetyczny.

PO KL wdrażany w latach 2007-2013 obejmuje działania mające na celu podnoszenie poziomu aktywności zawodowej m.in.: poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Wydzielono kilka grup docelowych, które mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Należą do nich osoby doświadczające trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, tzn.:

- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby niepełnosprawne
- osoby po 50-tym roku życia
- młodzież do 25 roku życia
- osoby odchodzące z rolnictwa

Zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej mogą aplikować o dofinansowanie do właściwej jednostki wdrażającej działanie. Ponadto ze środków przeznaczonych na realizację działania organizowane są szkolenia poprzedzające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dla beneficjentów dostępna jest także pomoc doradcza w początkowym okresie istnienia firmy.

Składane przez wnioskodawców projekty powinny mieć na celu wprowadzanie innowacji oraz tworzenie nowych miejsc pracy, co jest jednocześnie jednym z czynników rozwoju regionu.

Beneficjenci, po otrzymaniu dotacji, są kontrolowani przez komisję sprawdzającą wykorzystanie środków z dofinansowania (np. zakupiony sprzęt).

Projekty wnioskodawców, wyłonione w drodze konkursów, realizowane są przez różne instytucje (organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, urzędy, etc.). Mogą także być wdrażane przez instytucje wyznaczone w tym celu przez samorząd województw. Wielkość dofinansowania projektu zależna jest od lokalizacji inwestycji (różne poziomy w różnych województwach).

Działania, w ramach których można ubiegać się o dotację na działalności salonu kosmetycznego:

- możliwe do uzyskania dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł (jednorazowa dotacja)
- ponad 1000 złotych wsparcia pomostowego (miesięcznie) ? od 6 do 12 miesięcy po rozpoczęciu działalności
- wymagany wkład własny na poziomie 15%
- warunek prowadzenia działalności przez kolejny rok
- wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne (pracujące i bezrobotne)
- osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie mogą składać wniosków
- instytucja wdrażająca ? Wojewódzki Urząd Pracy
- operatorzy prowadzący rekrutację do projektów ogłaszani są na listach Wojewódzkiego Urzędy Pracy
- wnioskodawcy zgłaszają operatorom chęć zapisania się do projektu
- wnioskodawcy otrzymują informacje nt. tworzenia biznes planu oraz prowadzenia działalności gospodarczej
- beneficjenci wyłaniani są w drodze konkursu (ocena pomysłu i biznes planu).

 

W tekście wykorzystano fragmenty artykułu pochodzącego ze strony www.nowe-dotacje.pl.

 
Oferty z regionu
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju [zobacz]
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej [zobacz]
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie [zobacz]
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie [zobacz]
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim [zobacz]
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie [zobacz]
 7. Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku [zobacz]
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie [zobacz]
 9. Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie [zobacz]
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej [zobacz]
 11. Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie [zobacz]
 12. Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim [zobacz]
 13. Miejski Urząd Pracy w Lublinie [zobacz]
 14. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie [zobacz]
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Puławach [zobacz]
 16. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim [zobacz]
 17. Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim [zobacz]
 18. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach [zobacz]
 19. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku [zobacz]
 20. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim [zobacz]
 21. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie [zobacz]
 22. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu [zobacz]